slider1
slider2
slider3

De zekerheden van Interim Jobs

Betrouwbaarheid en zekerheid staan bij Interim Jobs hoog in het vaandel. Onze NEN 4400-1 certificering is hiervan het onomstotelijke bewijs. De NEN-norm stelt strenge eisen aan de personeel- en loonadministratie, waardoor u als werkgever beter bent beschermd tegen illegaliteit. Bovendien ziet deze norm er streng op toe dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving toegepast en gehandhaafd wordt.

Als NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf wordt Interim Jobs  jaarlijks gecontroleerd zodat een constante kwaliteit gewaarborgd blijft. Interim Jobs  is dan ook al diverse jaren opgenomen in het register van Stichting Normering Arbeid, het betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. En over betrouwbaarheid gesproken: wij kunnen ook maandelijks een verklaring van goed betalingsgedrag verstrekken.

Interim Jobs  is tevens lid van de Nederlandse bond voor bemiddelings- en uitzendondernemingen, de NBBU. Hiermee zijn de rechten en plichten van onze uitzendkrachten gewaarborgd.

Ook zijn wij VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus. Het betreft een arbozorgsysteem waarmee een organisatie gestructureerd
vorm kan geven aan het beleid op het gebied van arbozorg. Centraal bij VCU certificering staat
de veiligheid en gezondheid van de medewerker en uitzendkracht

Betrouwbaarheid en zekerheid = Bescherming van de werkgevers & Werknemers

Interim Jobs
Vlierwerf 3D 4704 SB Roosendaal
  • 0165 - 396 496